środa, 20 lutego 2013

Podejście nr 1 / First attempt

Witam na moim blogu!

Odkąd tylko miałam możliwość korzystania z Internetu, buszowania po nim i wyszukiwania przeróżnych informacji, zawsze w jakimś zakamarku mojej głowy tlił się pomysł, aby założyć coś własnego, osobistego. I tak oto przyszedł wreszcie na to czas, po prawie 10 latach regularnego czytania blogów innych użytkowników, podglądania for i szukania inspiracji.
Niestety nie wiem, czy to co tutaj będę tworzyć, będzie w jakikolwiek sposób przyciągało Was, czytelników tych blogów, czy też nie. Ale zrobię to i tak, dla własnej satysfakcji ;)
Główną tematyką będą moje przemyślenia, moje zmagania z poszukiwaniem pracy i wykonywaniem już powierzonych zadań, może podzielę się również moimi pomysłami żywieniowymi i ćwiczeniowymi... Każdy post postaram się również pisać w wersji anglojęzycznej, gdyż zamierzam pracować jako lektorka tego języka, a takie ćwiczenie bardzo mi pomoże w doskonaleniu moich umiejętności językowych. Dlatego z tego miejsca z góry przepraszam, jeśli popełnię jakieś błędy w tej kwestii, i proszę uprzejmie o informowanie mnie o nich ;)

Serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że kiedyś ktoś będzie tu regularnie zaglądał... ;)
Welcome to my blog!

Ever since I had the opportunity to use the Internet, surf online and search for various information, I've always had a secret idea inside my head to establish something on my own. So here's finally the time, after nearly 10 years of regular reading blogs of other users, watching forums and searching for inspiration.
Unfortunately I have no idea if what I will create here will attract in any way you, readers of those blogs. But I'll do it anyway, for my own satisfaction.
The main topics will be my reflections, my struggle with searching for job and accomplishing my assignments, and maybe I will share with you my nutrition and exercising ideas. I will try to write each post also in English version, because I intend to work as a English language instructor, so this will really help me in developing my language skills. Therefore I want to apologize in advance if I will make any mistakes in this case, and I kindly ask you for any information when I just simply fail at this side.

I cordially invite everyone and I hope, that someday someone will be reading this regularly... ;)

Sunday Morning